• (036) 737 717
  • charlie@charlie.rs
  • Predraga Vilimonovića 19,
    36350, Raška, Srbija

 

PAKET

HOME

HOME +

HOME 100

HOME 200

OPTIČKI INTERNET

50

OPTIČKI INTERNET

100

DOWNLOAD BRZINA do 20 Mb/s do 50 Mb/s do 100 Mb/s do 200 Mb/s do 50 Mb/s do 100 Mb/s
UPLOAD BRZINA do 2 Mb/s do 2 Mb/s do 5 Mb/s do 10 Mb/s do 10 Mb/s do 20 Mb/s
CENA (RSD) 1200 1500 2100 3000 1600 2500

 * Optički pristup internetu je dostupan samo na lokacijama gde postoje tehničke mogućnosti

 

Pravila ponašanja na Internetu

Opšti Uslovi

Zaštita privatnosti